arta inspiratălanțul magnetic al entuziasmului care se propagă de la muză (divin) către artist, interpret, public; poezia… a fi entuziasmat, a fi posedat de un zeu; mecanismul transmiterii inspirației divine ca o molipsire, un lanț care leagă artistul și publicul; astăzi în performance, teatru, concert, artele spectacolului nu pot funcționa fără această legătură, fără imersie, fără electricitatea, nebunia, mania care leagă publicul de artist – la Platon (Ion)