DESPRE / ECHIPĂ

ro

eARTheory este o platformă de educație culturală electronică dedicată noilor generații. Ea va reuni o serie de resurse esențiale din domeniile filosofiei și teoriei artei convertite în format multimedial – podcasturi, video, animații, text ilustrat – în speranța de a recupera apetitul tinerilor pentru lectură și capacitatea acestora de a-și dezvolta o gândire critică. În acest scop membrii proiectului, un colectiv de artiști, teoreticieni ai artei, filosofi și specialiști media, în același timp profesori ai unor universități ca Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Arte George Enescu, Iași, UNATC, București, Universitatea București, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Film și Media, Cluj, se vor ralia celebrei egide a inițiativei britanice similare School of Life (2008): “Școala își propune reașezarea ideilor și a învățării acolo unde au trebuit să stea dintotdeauna, în mijlocul vieții noastre”.

Proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

en

eARTheory is an electronic cultural education platform, dedicated towards the new generations. It brings together a series of essential resources in the fields of philosophy and art theory presented in a multimedia format – podcasts, videos, animations, illustrated text – with the hope of recovering young people’s appetite for reading together with their ability to develop critical thinking. To this end, the members of the project, a group of artists, art theorists, philosophers, media specialists and at the same time professors in universities (such as the National University of Arts Bucharest, George Enescu University of Arts Iasi, UNATC Bucharest, National University Bucharest – The Faculty of Philosophy  or Babeș-Bolyai University Cluj – The Faculty of Film and Media) will celebrate the famous aegis of a similar, British, initiative – School of Life (2008): “The school aims to bring ideas and learning back where they were always meant to stay, in the middle of our lives ”.

This project is co-funded by AFCN. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.